Vrouwencentrum Noordoostpolder

Organisatie

Over het Vrouwencentrum

Jarenlang leefde de wens voor een eigen ontmoetingsplek bij vooral allochtone vrouwen. In 2007 werd Vrouwencentrum Noordoostpolder officieel opgericht en actief.
Na een paar rondzwervende jaren doet ze dat sinds juli 2011 op een prachtige eigen locatie dankzij en naast Woningbouwvereniging Mercatus in Emmeloord.


De vrouwen achter VNOP
BESTUUR VROUWENCENTRUM NOORDOOSTPOLDER

VOORZITTER: ANNEKE NEVE. Toen ik in 2016 als vrijwilliger, taallessen ben gaan geven in het vrouwencentrum voelde ik me er gelijk thuis. Een fijne plek waar vrouwen elkaar ontmoeten, leren kennen, plezier hebben en mee kunnen doen aan zelfgekozen activiteiten.
Sinds september 2017 ben ik voorzitter van het bestuur en wil ik graag meedenken met de organisatie en me inzetten om het activiteiten aanbod te verbreden. Ik hoop op die manier een bijdrage te leveren aan een respectvolle multiculturele samenleving.

Yvonne mét haar eerste kleinkind

SECRETARIS: YVONNE TOUSSAINT. Al jaren voel ik me helemaal thuis in het Vrouwencentrum.
Het staat voor multiculturele gezelligheid, waar ik enthousiaste, leergierige, tolerante wereldvrouwen ontmoet. Er hangt positiviteit in de lucht! Het bestuur vergadert gemiddeld 1x keer per maand. Ik vind het interessant en leuk om mee te denken en mee te praten over de organisatie in het Vrouwencentrum. Zo draag ik met veel plezier mijn steentje bij.

PENNINGMEESTER: CORNELIA VISSER-RITTMANN. Ik heb altijd met veel plezier in een internationale omgeving gewerkt en hou van werken met cijfers. Ik woon 16 jaar in Nl en weet hoe het is deze taal niet te kunnen spreken. Toen zag ik de vacature van penningmeester op facebook,echt iets voor mij! Mijn vriendenkring was altijd al multicultureel. Dat maakt me trots en blij, net als mijn taak als bestuurslid.

ALGEMENE BESTUURSLEDEN: ATIFA SALIH, LINA AL HOUMADI en JEANNE MURAKUKAKA

COÖRDINATOR: MARION VAN DE VOORDE. Enthousiast richtte ik mede het Vrouwencentrum op in 2007 als secretaris. Twee jaar later werd ik de coördinator. Als vrouwen elkaar respectvol ontmoeten en elkaars talenten stimuleren zie ik prachtig zusterschap ontstaan. Ik werk enthousiast in dit kleurrijke, actieve, almaar doorgroeiende Vrouwencentrum. We dragen hier met elkaar bij aan een (gelijk)waardige en positieve wereld!


Vrouwencentrum feiten:

Opgericht:  in 2007 voor alle vrouwen in de Noordoostpolder voor ontmoeting, (h)erkenning, zelfontwikkeling, participatie, autonomie

Aanleiding: (te)veel vrouwen geïsoleerd thuis met te vaak psychosomatische klachten

Deelnemers, bezoekers: uit 53 verschillende landen (49% Nederlandse nationaliteit)

Leeftijden en voertaal: tussen 17 en 87 jaar oud en Nederlands op de vloer                              

Bezoekersaantal: 8000 gemiddeld per jaar

Organisatie: bestuur, 1 coördinator, 12 commissies, 52 vaste vrijwilligers en alles multicultureel

Financieën: gemeentesubsidie voor vaste lasten. Alle andere kosten worden betaald uit cursusbijdragen van deelnemers, wisselende acties en giften

Activiteiten: op alle dagen van de week intern en extern

PR en informatie: via de maandelijkse nieuwsbrief, de website en facebook

Samenwerkend met: Gemeente NOP- Cultuurbedrijf- Carrefour- Mercatus- Wereldwinkel- Net’l- Serviceclubs- Zorggroep onl- MOK- kerken- moskee

Organisatiekracht: laagdrempelig, transparant, autonoom, no nonsense, win-win, vertrouwen, zusterschap, (gelijk)waardigheid, plezier


Hier kunt u het financieel jaarverslag 2017 vinden.

Hier kunt u het financieel jaarverslag 2016 vinden.

Hier kunt u het financieel jaarverslag 2015 vinden.


30.000 € GEMEENTESUBSIDIE EN WAT HET VROUWENCENTRUM DAAR  MEE DOET

1.Alle vaste lasten en de aanschaf van ondersteunend gebruiksmateriaal

2.Salariëring van 1 coördinator op HBO nivo á 12 uur per week

3.Activiteiten van maandag t/m vrijdag in en ter ontwikkeling van de NL taal, persoonlijke ontwikkeling, emancipatie, participatie (taal-, fiets-, naai-, zwem- en sportles, eetcafé, informatiepresentaties, tuinieren, maatjesproject. Ook lezingen verzorgen.

4.Ontmoeting , verbinding en samenwerking tussen Noordoostpolder/Urk  vrouwen tussen 15 en 85 jaar, van analfabeet t/m  universitair.

5.Op jaarbasis gemiddeld 8000 bezoekers, half Nederlands, half 52 andere landen.

6.Het voeren van een platte, levendige organisatie  met 1 bestuur , 11 commissies met vaste coördinatoren en  47  vaste vrijwilligers met eigen vaste taken op jaarbasis. Alles autochtoon en  allochtoon gemixt.

7.Externe samenwerking/contacten /zitting:  ROC, Bibliotheek Flevoland, Carrefour, Fair Trade, MOK, serviceclubs, Mercatus, Filmhuis, Zorggroep ONL, huisartsen, Turkse moskee,  poldervrouwenbedrijven en -praktijken, scholen, Windesheim, vrouwencentra in Groningen en Meppel, Landelijk Project Lezen en Schrijven.

8.Isolement doorbrekend en cultuur verbredend voor de (Moslim)vrouwen omdat op deze openbare plek alleen vrouwen komen.

9.Een laagdrempelig startpodium bieden aan vrouwen met een eigen bedrijf.

Een duurzaam professioneel internationaal Vrouwencentrum in zo’n 7 jaar tijd opgebouwd hebben, is iets om trots op te zijn. De uitnodiging is om er gul van gebruik te maken, ter ondersteuning van vrouwen en een samenleving met  waardigheid en cohesie!

Nb In Nederland zijn actieve interculturele vrouwencentra dun gezaaid, in die zin is het Vrouwencentrum NOP behoorlijk uniek.