Nieuwsbrief Januari 2015

Het stormt en regent buiten… Op veel wereldplaatsen is het pijnlijk onveilig in de buitenwereld.