Financieel Jaarverslag 2016

Balans t/m 31-12-2016

Activa Pasiva
Kas 97,52
Bank-rekening-courant RABO 3.422,91
Bank-spaarrekening RABO 5.640,08
Nog te ontvangen bedragen 30,81
Nog te betalen bedragen 941,81
Risicoreserve 3.152,87
Eigen vermogen 4.071,04
Voorziening culturele activiteit 1.025,60
Totaal 9.191,32 9.191,32

Winst- en Verliesrekening 01-01-2016 t/m 31-12-2016

Verlies Winst
Loonkosten 22.978,79
Kosten Huisvestiging 5.249,01
Algemene Kosten Activiteiten 2.181,91
Specifieke Kosten Activiteiten 1.746,64
Onderhoud Inventaris/Inrichting 928,00
Kosten Incidentele Acties 851,58
Deelnemersbijdragen Activiteiten 4.049,98
Inkomsten Incidentele Acties 3748,61
Ontvangen Rente 30,81
Donaties, sponsoring 285,00
Subsidie Gemeente NOP 30.000,00
Resultaat boekjaar 4.178,47
Totaal 38.114,40 38.114,40

Namens het bestuur van de Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder
Nijverheidstraat 30, 8301 AD Emmeloord
telefoon: 0629168976
internetsite: www.vrouwennop.nl
KvK-nummer: 39100515
RSIN: 818404644.

Cornelia Visser-Rittmann
-Penningmeester-
Voor vragen en/of details graag contact opnemen via E-Mail: corneliavisser@hotmail.com