Misie en visie

 

Waarden

  • ontmoeten – verbinden – samenwerken
  • gelijkwaardigheid – authenticiteit
  • professionaliteit

 

Missie

Vrouwencentrum NOP is een ontmoetingsplek voor álle vrouwen in Noordoostpolder.
Het is een veilige en toegankelijk plek waar vrouwen zichzelf kunnen zijn en waar zij zich, uitgaande van eigen kracht, kunnen ontplooien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Er is een gevoel van saamhorigheid. Ze versterken elkaar en bouwen samen aan integratie en participatie. Er is respect voor elkaar, voor elkaars eigenheid. Samenwerken, met als uitgangspunt diversiteit en gelijkwaardigheid, is de pijler onder het vrouwencentrum.

 

Visie

Wij zien een samenleving voor ons waar vrouwen inzicht hebben in hun kwaliteiten, deze ten volle kunnen benutten en gebruiken om volwaardig en gelijkwaardig mee te doen, te participeren.

We willen dat bereiken door onze kernwaarden uit te dragen en onze missie uit te voeren met veelzijdige activiteiten, waarbij we ook de samenwerking met andere organisaties en instellingen verder verdiepen. We zien voor ons dat we de organisatie verder ontwikkelen, meer profileren en professionaliseren.