Financieel jaarverslag 2017

Balans t/m 31-12-2017

Activa Passiva
Kas 626,46
Bank-rekening-courant RABO 2.604,39
Bank-spaarrekening RABO 4.370,89
Risicoreserve 2.052,07
Eigen vermogen 4.071,04
Voorziening culturele activiteit 1.478,63
Totaal 7.601,74 7.601,74

Winst- en Verliesrekening 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Verlies Winst
Loonkosten 27.156,83
Kosten Huisvestiging 5.054,04
Algemene Kosten Activiteiten 2.277,88
Specifieke Kosten Activiteiten 2.704,79
Onderhoud Inventaris/Inrichting 1.347,13
Kosten Incidentele Acties 599,75
Deelnemersbijdragen Activiteiten 5.385,29
Inkomsten Incidentele Acties 2.107,50
Ontvangen Rente 546,83
Donaties, sponsoring 546,83
Subsidie Gemeente NOP 30.000,00
Resultaat boekjaar verlies  1.100,80
Totaal 38.140,42 38.140,42

Namens het bestuur van de Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder
Nijverheidstraat 30, 8301 AD Emmeloord
telefoon: 0629168976
internetsite: www.vrouwennop.nl
KvK-nummer: 39100515
RSIN: 818404644.

Cornelia Visser-Rittmann
-Penningmeester-
Voor vragen en/of details graag contact opnemen via E-Mail: corneliavisser@hotmail.com