Nederlandse taalles & Avondcafé

Nederlandse taalles

09.30 – 11.30 uur, in groepjes.
Kosten per maand € 5,- 

Interesse? geef je op via: info@vrouwennop.nl of 06- 29168976

 

Avondcafé

19.30 – 21.30 uur, kosten € 0,50,- 

Elkaar ontmoeten, nieuwe contacten maken en vriendschappen opbouwen. Opgave niet nodig.