PRIVACYVERKLARING

Vrouwencentrum Noordoostpolder is vanaf 25 mei 2018 wettelijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de EU privacyverklaring. Dit zijn persoonsgegevens die je gaf als relatie, belangstellende, deelnemer of vrijwilliger aan het Vrouwencentrum en dat zijn: je naam, telefoonnummer, mailadres en soms ook huisadres. Deze gegevens worden gebruikt voor: -het mailen van het maandprogramma, bijzondere activiteiten, informatie of wijzigingen -wederzijdse dienstverlening -officiële documenten, denk aan jaarverslagen, Kamer van Koophandel en dergelijke.

HOE LANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS
Het Vrouwencentrum bewaart jouw persoonsgegevens totdat je verhuist of je uitschrijft.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Het Vrouwencentrum verstrekt jouw gegevens alleen na overleg met jou en nadat jij daarvoor toestemming gegeven hebt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Het is jouw recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Aan je verzoek om inzage, correctie of verwijdering via de mail of telefonisch wordt meteen voldaan.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Het Vrouwencentrum neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Kantoor, pand en terrein zijn afgesloten buiten gebruik. De pc is beveiligd met een wachtwoord dat elke 4 jaar wijzigt. De pc wordt door Malwarebytes beveiligd en regelmatig geüpdate. Het Vrouwencentrum maakt gebruik van externe schijfopslag maar niet van de cloud.

CONTACTGEGEVENS
Vrouwencentrum Noordoostpolder, Nijverheidstraat 30, 8301 AD Emmeloord.
info@vrouwennop.nl
www.vrouwennop.nl