Nieuwsbrief december

Beste lezers

‘Vrouwenzaken’ leest u in de bijlage

Ongelooflijk, is het echt al bijna 2020

Wat een intens jaar ligt achter ons. Een met mooie activiteiten,feestelijke vieringen en helaas ook afscheid van hen die overleden zijn.
Het Vrouwencentrum gaat ruimhartig door met ontmoeten-verbinden-integreren want: integreren gaat ’t makkelijkst als je welkom bent.

Iedereen een ‘welkome’ maand gewenst.